Bonuscard.am

Domain is redirected to: Bonus.am
In the IP address analysis for the Bonuscard.am website, we found that the IP address of the website is 5.79.77.235. You can find out the list of all the sites on the same server as the ip address found by clicking on the ip address. It is also possible to use the ip address for bonuscard.am to access information about which region and which web site is hosted. It is also possible to interrogate personally identifiable information of servers. You need to do some research on the google search engine for this.

Domain Title, Description

bonuscard.am

Բոնուս քարտեր › BONUS.am › Ակցիաներ և զեղչային կտրոններ

BONUS.am › Ակցիաներ և զեղչային կտրոններ 30%-ից մինչև 100%` ռեստորաններում, գեղեցկության և ֆիթնես սրահներում, զվարճանքների կենտրոններում, խանութներում, տուրիստական գործակալություններում և այլ վայրերում

Headings structure - bonuscard.am

H1H2H3H4H5H6
120000
  • <H1> Բոնուս քարտեր
  • <H2> Bonus Platinum Card
  • <H2> Bonus Gold Card

Technology profile - bonuscard.am

Number of used Technology: 3
  • 1. CSS (Cascading Style Sheets)
  • 2. Html (HyperText Markup Language)
  • 3. Php (Hypertext Preprocessor)

Server Informations

IP5.79.77.235
Latitude:52.38
Longitude:4.90
Country:Netherlands
IPV4 Encoding (Ip2long): 89083371
Binary IP Address: 101010011110100110111101011
Octal IP Address: 523646753
Hexadecimal IP Address: 54f4deb

DNS records

HostTypeTTLOther
bonuscard.am A 600 ip: 188.164.153.2
bonuscard.am NS 86400 target: ns3.host.am
bonuscard.am NS 86400 target: ns8.host.am
bonuscard.am SOA 600 mname: ns8.host.amrname: hosting.internet.amserial: 2015072900refresh: 14400retry: 7200expire: 3600000minimum-ttl: 14400
bonuscard.am MX 600 Priority: 0target: bonuscard.am
bonuscard.am TXT 600 txt: v=spf1 +a +mx +ip4:195.250.77.66 ?all

Bonuscard.am Ping Time

In the speed tests for the Bonuscard.am web address, the page's average page speed is 1689 Ms. If your page speed is below the google search engine standards, be sure to let your site administrators know. We recommend that you investigate what you can do for standard page-passing speed for the bonuscard.am web address.

More websites on 5.79.77.235 ip address

Domain info - bonuscard.am

Number of letters 64
Number of words 39
Number of sentences 11

Content report - bonuscard.am

Domain name length 12
Hyphens Domain doesn't contain hyphens!
https ON
WWW resolve Yes

Add Your Rating